2014 05 21 Nuoširdžiausi sveikinimai nuo viso Elektroninių Intelektualiųjų Sistemų grupės  kolektyvo! 

 Sveikiname Darių Plonį, 2014 m. gegužės 21 d. sėkmingai apsigynus savo disertacijos darbą, kurio tema - Girotropinių įtaisų modelių tyrimas ir taikymas (Elektros ir elektronikos inžinerija 01 T), ir įgijus daktaro laipsnį.

Nuotraukoje (iš kairės): - V. Urbanavičius; Y. Yashchyshyn; D. Plonis; V. Mališauskas; J. Skudutis; M. Dagys; E. Kuokštis