D. Navakauskas, A. Serackis, D. Matuzevičius, R. Laptik. Specializuotos elektroninės intelektualiosios sistemos garsams ir vaizdams apdoroti. Teorija ir taikymai: monografija. Vilnius: Technika, 2014. 580 p. 

   Sutiktuvės VGTU Elektronikos fakulteto rūmuose šių metų birželio 29 d. 14.00 val. (Naugarduko g. 41, 3 aukšto fojė).

 

 Monografijoje glaustai perteikiama pastarųjų 20 metų autorių mokslinės tiriamosios veiklos patirtis, apibendrinami penkių mokslinių projektų rezultatai bei pasiekimai, skelbti penkiose mokslų daktaro disertacijose bei daugiau nei 70 mokslinių publikacijų. Leidinys skirtas mokslo darbuotojams, inžinieriams, doktorantūros ir magistrantūros studijų studentams.

 Elektroninė versija čia

 

 

      Monografijoje sprendžiamos garsų ir vaizdų apdorojimo specializuotų elektroninių intelektualiųjų sistemų kūrimo ir naudojimo problemos. Elektroninės intelektualiosios sistemos kuriamos siūlant originalius dirbtinių neuronų tinklus ir jų mokymo algoritmus, evoliucinius skaičiavimus arba specializuotas metodikas. Nagrinėjami daugiasluoksnių perceptronų, spindulio tipo bazinių funkcijų tinklų, Kohoneno požymių žemėlapių ir skruzdžių kolonijų taikymo klausimai. Elektroninės intelektualiosios sistemos kuriamos melizmoms ir priegaidėms restauruoti, skardžiai šnekai atpažinti, impulsiniams triukšmams detektuoti, netiesiškai iškraipytiems dvimatės elektroforezės gelių vaizdams sutapdinti, baltymų pėdsakams šiuose vaizduose segmentuoti, rekonstruoti ir atpažinti. Pristatomi originalūs įgyvendinimai lauku programuojamose loginėse matricose šių sistemų: lietuvių kalbos pavienių žodžių atpažintuvo ir bendros paskirties skruzdžių sistemos. Taip pat pateikiami dvimatės elektroforezės gelių vaizdų informacinės sistemos, segmentinių skystųjų kristalų indikatoriaus vizualiosios kokybės kontrolės modulio ir automobilių valstybinių registracijos numerių atpažintuvo įgyvendinimai. 

 Daugiau informacijos apie monografiją leidyklos puslapyje