Elektroninių intelektualiųjų sistemų grupė susibūrė 2006 metais VGTU Elektronikos fakultete. Šiuo metu grupėje darbuojasi profesorius, 6 docentai, 1 mokslų daktaras, 4 doktorantai ir 5 magistrantai.

Misija

„Žaisti evoliuciją“ - visur atrasti naujumą, suprasti jo esmę, įvertinti teikiamą naudą, keistis išmokstant ar keisti pritaikant praktikoje, kartoti iš naujo.

Vizija

Tapti intelektualiųjų sistemų kūrimo ir taikymo kompetencijos centru.

Uždaviniai

  1. Vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą elektroninių intelektualiųjų sistemų srityje, atrasti naujas skaitinio intelekto taikymo sritis bei būdus.
  2. Sukaupti naujausias žinias, priemones bei literatūrą vykdomų tyrimų srityse.
  3. Tapti aktyviu europinės mokslo ir inovacijų erdvės dalyviu.

Mūsų vertybės

  1. Mes nesustojam pusiaukelėje.
  2. Mes kuriam ir atrandam naują.
  3. Mes suprantam ir tai mums rūpi.
  4. Mes gerbiam ir padedam kolegoms.
  5. Mums patinka tai ką ir kaip mes darom.