Dalius Matuzevičius

Kontaktai

Kontakto-paveikslėlis

Publikacijų DB priežiūra

Naugarduko g. 41-413, Vilnius LT-03227, Lietuva

Susisiekite

Išsiųskite žinutę. Visos grafos su ženklu * yra privalomos.

Gyvenimo aprašymas

Mane "veža"

Bet kokia veikla, kuri suteikia galimybę pažinti žmogų, žmogaus mąstymo subtilybes ir įvairovę - viskas nuo bendravimo iki dirbtinio intelekto, apimančio įvarių mokslų žinias

 

Kompiuteriniai įgūdžiai (1 - puikiai; 5 - pagrindai):

Biuro programos:

LaTeX (2), Emacs(3), MS Office prog. rinkinys (1);

Programavimo kalbos:

C/C++ (2), Pascal (4), Javascript (3), PHP (3), HTML (1), CSS(2);

Matematinių skaičiavimų programos:

Matlab (1), Mathcad (3);

Operacinės sistemos:

DOS (2), MS Windows 95/98/2000/XP (1), Linux (4);

Kita:

Autocad (3), Atmel AVR Studio (3), Microchip MPLAB (3), NI Electronics Workbench (2), NI LabVIEW (2), PSPICE (4), P-CAD (4), Adobe Photoshop (3);

 

Išsilavinimas

·         Doktorantas (Elektros ir elektronikos inžinerijos kryptis, 01T), nuo 2006 m.

  › Institucija: VGTU |› EF |› ESK

  › Moksliniai tyrimai: „Baltymų dvimatės elektroforezės gelių vaizduose atpažinimas“

·         Elektronikos inžinerijos magistras (diplomas su pagyrimu), 2006 m.

  › Institucija: VGTU |› EF

  › Baig. darbas: „Dvimatės elektroforezės gelių vaizdų apdorojimo tyrimas“

·         Elektronikos inžinerijos bakalauras, 2004 m.

  › Institucija: VGTU |› EF

  › Baig. darbas: „Kompiuterinis plačiajuostis dažnimatis“

·         Vidurinis išsilavinimas, 2000 m.

  › Institucija: Panevėžio J. Balčikonio gimnazija

Darbinė veikla

·         Asistentas (Elektroninių sistemų katedra, VGTU), nuo 2006 m.

·         Laborantas (Elektroninių sistemų mokomoji laboratorija, VGTU), 2004-2006 m. m.

Dėstomi dalykai

·         SSA priemonių laboratoriniai darbai (bak. st.)

·         Skriptinio programavimo laboratoriniai darbai (bak. st.)

Mokslinių interesų sritys

·         Signalų technologija (T121)

·         Sistemų inžinerija, kompiuterių technologija (T120)

·         Dirbtinis intelektas (P176)

·         Bioinformatika (B110)

·         Kibernetika (B115)

Mokslinių interesų kryptys

·         Kibernetikos mokslo siejamų žinių panaudojimas efektyviai biotechnologinių tyrimų duomenų analizei

Stažuotės, praktika

·         Studentų mokslinė praktika (Biochemijos institutas), 2005 m. vasara

  › Tema: „Skaitiniai metodai proteomikoje“

Konkursai, stipendijos, apdovanojimai

·         Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo doktoranto padidinta stipendija, 2009 m.

·         Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo doktoranto stipendija (x2), 2007 m., 2008 m.

·         Lietuvos mokslų akademijos jaunojo mokslininko pagyrimo raštas, 2007 m.

·         3 vieta už pranešimą 10-oje tarptautinėje Biomedicininės inžinerijos konferencijoje, 2006 m.

·         LDK Gedimino I laipsnio vardinė stipendija, 2006 m.

·         K. Semenavičiaus II laipsnio vardinė stipendija (x4), 2003 m., 2004 m., 2005 m., 2005 m.

·         Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinė stipendija (x2), 2002 m., 2003 m.

Nacionaliniai projektai

·         „Dvimatės elektroforezės gelių vaizdų parametrizavimo ir katalogavimo sistemos kūrimas“, LVMSF remiamas projektas, vykdomas pagal mokslininkų grupių programą. Sutarties Nr. T–111/08, įvykdytas 2008 metais (dalyvis)

Kita veikla

·         VGTU akademinis choras "Gabija", nuo 2006 m.

·         VGTU Elektronikos f. studentų atstovybės pirmininkas, 2002-2003 m. m.

·         VGTU studentų atstovybės narys, 2001-2003 m. m.

Dalyvavimas mokslinėse organizacijose

·         The IEEE studentų sekcijos narys, nuo 2005 m.

Vadovavimas bakalaurantams

·         Anastasija Kac „Reklaminių intarpų atpažinimo vaizdų sraute sistema“, 2009 m.

·         Artur Brancevic „Objekto judesio registravimo infraraudonaisiais spinduliais sistema“, 2009 m.

·         Rimantas Masteika „Bibliografinių įrašų tvarkymo įrankio Firefox naršyklėje tobulinimas“, 2009 m.

·         Tomas Mackonis „Ląstelių populiacijos dydžio mikroskopijos vaizduose nustatymo programa“, 2009 m.

·         Evaldas Marcinkus „Vaizdinės informacijos žymėjimo skaitmeniniais vandenženkliais sistema“, 2008 m.

·         Gerardas Verikas „Judesio registravimo vaizdų sraute sistema“, 2008 m.

Kalbų žinios

·         lietuvių (gimtoji)

·         anglų

·         rusų

Mokslinės publikacijos

9 publikacijos, iš jų 2 žurnaluose, įtrauktuose į ISI Master Journal List sąrašus

Pranešimai konferencijose

17 pranešimų mokslinėse-techninėse konferencijose, iš jų tarptautinėse: 4 užsienyje ir 7 Lietuvoje