Registravimo Nr.: T-08127
Sutarties Nr.: T-112/08
Sritis: Elektros ir elektronikos inžinerija - 01T 
Vadovas: prof. Romanas Martavičius
Nariai: prof. D. Navakauskas, dokt. R. Laptik, dokt. D. Matuzevičius
Laikotarpis: 2008.01.01-2008.12.31
Parama: 30.000 Lt

Šio projekto tikslas - ištirti skruzdžių kolonijų optimizavimo algoritmų įgyvendinimo naujausiomis daugialustėmis lauku programuojamomis loginėmis matricomis būdus ir galimybes. Moksliniais tyrimais siekiama nustatyti kiek tikslingas skruzdžių kolonijų optimizavimo algoritmų taikomų vaizdams apdoroti įgyvendinimas minėta skaitmeninių sistemų kūrimo technologija. 

Projekto metu:
1. Analizuojami bei tiriami įvairūs stochastinių algoritmų įgyvendinimo lauku programuojamomis loginėmis matricomis būdai, siekiant atrinkti pačius perspektyviausius. 
2. Naujausiomis daugialustėmis lauku programuojamomis loginėmis matricomis įgyvendinami įvairūs skruzdžių kolonijų optimizavimo algoritmai, siekiant parengti skruzdžių kolonijų optimizavimo algoritmų įgyvendinimo rekomendacijas. 
3. Parenkami skruzdžių kolonijų optimizavimo algoritmai, jų pagrindu kuriamos specializuotos aparatinės priemonės, siekiant spartinti vaizdų apdorojimą. 
4. Tiriamas bei įvertinamas daugialustėmis lauku programuojamomis loginėmis matricomis įgyvendintų vaizdų apdorojimo priemonių našumas, siekiant nustatyti labiausiai tinkamas taikymui funkcijas.