Bendrai: Moksliniai tyrimai susiję su signalo vėlinimo problemos sprendimu, siekiant kurti interaktyvios vaizdo transliacijos su grįžtamuoju ryšiu sistemą. UAB „Citrus“. 


Vadovas:  Dalius Navakauskas

Vykdytojai:  Artūras Serackis